Zadzwoń: +48 790 527 322

Napisz do nas

Home / Blog / Subiekt GT

Subiekt GT

laptop showroom foto

Optymalizacja Systemów: Architektura Integracji Prestashop z Subiekt GT

 Ustanowienie integracji pomiędzy Twoim sklepem online, takim jak Prestashop, a systemami zarządzania magazynem, jak Subiekt GT lub Subiekt Nexo (jego nowsza wersja) to zadanie bardzo złożone, ale ten krok bardzo ułatwi wszelkie działania w przyszłości, dlatego też warto podjąć to wyzwanie. Brak natywnych interfejsów do komunikacji online w Subiekcie wymaga zastosowania oprogramowania pośredniczącego tzw. Connectora. To zaawansowane narzędzie umożliwia bezpośrednią komunikację z bazą danych Subiekta GT (Microsoft SQL) i interfejsem API systemu zewnętrznego, pełniąc rolę mostu pomiędzy nimi.

1. Connector

Konfiguracja i Funkcjonalność:
 Connector, stworzony w języku C# jako usługa Windows, charakteryzuje się przyjaznym interfejsem użytkownika ułatwiającym konfigurację. Zazwyczaj instalowany na stacji roboczej z systemem Subiekt lub na oddzielnym komputerze z dostępem do intranetu, Connector umożliwia dwukierunkową integrację. Pełni rolę przewodnika przepływu danych, przyjmując informacje od Subiekta, takie jak szczegóły nowych produktów czy aktualizacje stanów magazynowych, a następnie przekazując dane, takie jak informacje o klientach i zamówieniach, z Prestashop.

Strategie Integracji:
 Kluczowym aspektem udanej integracji jest stworzenie klarownej strategii. Decyzje dotyczące przepływu danych i identyfikacja systemu jako bazy-matki są kluczowe. Ponadto, zrozumienie ograniczeń systemów zarządzania magazynem, takich jak Subiekt, w obszarze danych związanych z marketingiem, jest niezbędne. Zazwyczaj Subiekt przechowuje podstawowe dane o produkcie, kliencie i transakcjach, podczas gdy systemy takie jak Prestashop zawierają bogatsze informacje produktowe.

Synchronizacja Drzewa Kategorii:
 Jednym z istotnych wyzwań jest synchronizacja drzewa kategorii. Techniczne podziały kategorii w Subiekcie mogą nie odpowiadać potrzebnemu przyjaznemu użytkownikowi układowi w sklepie internetowym. Rozwiązaniem jest mapowanie kategorii, gdzie interfejs konfiguracji Connectora ułatwia przekładanie i przekazywanie wcześniej zdefiniowanych kategorii do Prestashop.

2. Scenariusze Integracji

Scenariusz Dostawcy Danych:
 Jeden z powszechnych scenariuszy integracyjnych zakłada, że Subiekt działa jako dostawca danych o nowych produktach, cenach i stanach magazynowych. Connector może być skonfigurowany do okresowego łączenia się z bazą danych Subiekta i interfejsem API Prestashop, przekazując dane zgodnie z ustalonym scenariuszem.

Automatyczne Dodawanie Produktów:
 W przypadku dodania nowego produktu do Subiekta, automatyczny eksport do Prestashop jest realizowany. Szczegóły, takie jak nazwa produktu, kod, krótki i długi opis, kod dostawcy i EAN, są przesyłane do Prestashop. Produkty są przypisywane do odpowiednich kategorii na podstawie wcześniej zdefiniowanych mapowań pomiędzy Prestashop a Subiektem.

Obsługa Zamówień:
 Connector zarządza pobieraniem zamówień z Prestashop do Subiekta, tworząc dokumenty ZK w wybranym magazynie. Dane klienta, adresy płatnika i dostawy oraz lista zamówionych pozycji są przekazywane z Prestashop do Subiekta. Connector może także wskazać, czy zamówienie rezerwuje stan magazynowy i zdefiniować usługi związane z kosztami dostawy w sklepie.

3. Synchronizacja Danych

Aktualizacje Stanów Magazynowych:
 Aby utrzymać dokładne poziomy magazynowe, aktualizacje stanów magazynowych zachodzą z Subiekta do Prestashop. Proces synchronizacji obejmuje weryfikację Subiekta pod kątem dostępnej ilości towaru zgodnie z zamówieniem oraz dostosowanie stanu magazynowego. Następnie Connector przekazuje zaktualizowane poziomy stanów do Prestashop.

Synchronizacja Cen:
 Synchronizacja cen między Subiektem a Prestashop może być zautomatyzowana poprzez powiązanie poziomów cen w Subiekcie z grupami cenowymi w sklepie, umożliwiając płynne dostosowywanie cen dla grup kontrahentów z przypisanymi rabatami.

Synchronizacja Statusów Zamówień:
 Mapowanie statusów zamówień w Prestashop z statusami zamówień w Subiekcie umożliwia synchronizację statusów zamówień między obiema platformami.

4. Dostosowanie i Obsługa Błędów

 Connector jest wyposażony w funkcje logowania i raportowania błędów, umożliwiając wczesne diagnozowanie problemów. Działa bezpośrednio na bazie danych Subiekta, eliminując potrzebę dodatkowego oprogramowania Sfera. W przypadkach, gdy standardowe rozwiązanie nie jest wystarczające, Connector może być dostosowany do konkretnych wymagań biznesowych, co potwierdzają udane przypadki dostosowania do unikalnych potrzeb przedsiębiorstw.

5. Import i export produktów

 Teraz przystąpimy do szczegółowego omówienia procesu importu i exportu towarów z sklepu do Subjecta, co stanowi jedną z jego ważniejszych funkcji.

Importowanie (po odpowiednim ustawieniu parametrów):

 • Proces importowania danych produktu stanowi kluczowy element kompleksowej integracji, obejmujący szczegółowe informacje, takie jak symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy oraz pełny opis produktu. To zaawansowane podejście do gromadzenia danych zapewnia pełną reprezentację asortymentu, umożliwiając precyzyjne zarządzanie informacjami produktowymi.
 • Funkcja automatycznego tworzenia i przypisywania grup towarowych, czyli kategorii produktu, jest zintegrowanym aspektem systemu. Oprogramowanie pozwala na elastyczne dostosowywanie struktury kategorii, umożliwiając jednocześnie automatyczne przypisywanie produktów do odpowiednich grup. To efektywne narzędzie zarządzania różnorodnym asortymentem.
 • Automatyczne generowanie informacji dotyczących producentów jest kluczowe dla efektywnej identyfikacji i prezentacji produktów. Precyzyjne przypisanie producenta do danego produktu oraz automatyczne przypisanie odpowiedniego dostawcy przyczynia się do zoptymalizowania procesów logistycznych.
 • Procedura importu cen do wybranego poziomu cenowego umożliwia elastyczne dostosowywanie strategii cenowej. To istotne narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie cenami produktów w zależności od wybranych grup kontrahentów.
 • Importowanie zdjęć produktów jest kluczowym elementem wizualnej reprezentacji asortymentu. Zastosowanie tej funkcji pozwala na atrakcyjne prezentowanie produktów w sklepie internetowym, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności oferty.
 • Obsługa wariantów produktów, takich jak kolory, rozmiary itp., to kompleksowa funkcja systemu, która umożliwia pełną kontrolę nad różnorodnością produktów. Pozwala to klarownie prezentować wszystkie opcje produktów, co wpływa na bardziej satysfakcjonujące doświadczenie zakupowe klientów.

Eksport produktów z Subjecta do sklepu ( po uprzednim ustawieniu odpowiedniego parametru):

 • Proces eksportu danych produktu obejmuje przesyłanie wielu kluczowych informacji, takich jak symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy oraz pełny opis, który zawiera kompletną charakterystykę produktu. To kompleksowe podejście do przekazywania danych gwarantuje pełną i precyzyjną reprezentację produktów.
 • W ramach funkcji automatycznego tworzenia i przypisywania grup towarowych (kategorii produktu), oprogramowanie umożliwia obsługę zarówno kategorii wielopoziomowych, jak i eksport do jednej wspólnej kategorii. Dzięki temu elastycznemu podejściu możliwe jest dostosowanie struktury kategorii do unikalnych potrzeb biznesowych.
 • Automatyczne generowanie i przypisywanie informacji dotyczących producentów i dostawców stanowi kluczowy element efektywnej integracji. Obejmuje to precyzyjne określenie, który producent odpowiada za dany produkt, oraz automatyczne przypisanie odpowiedniego dostawcy, co przyczynia się do zoptymalizowania procesów zarządzania asortymentem.
 • Procedura eksportu zdjęć produktu umożliwia skuteczne przekazywanie graficznych reprezentacji produktów. To nie tylko podnosi atrakcyjność wizualną, ale także ułatwia klientom dokładne zaznajomienie się z ofertą, co wpływa pozytywnie na proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Obsługa wariantów produktów, takich jak różne kolory, rozmiary itp., jest integralną częścią funkcji systemu. Pozwala to skutecznie zarządzać różnorodnością produktów i prezentować je w sposób klarowny dla klientów, co z kolei wpływa na zwiększenie satysfakcji z zakupów.

Import zamówień

 • Proces importu zamówień do Subiekta stanowi kluczowy element skutecznej integracji, kładącej nacisk na precyzję i kompleksowość operacji.
 • Każde zimportowane zamówienie jest starannie zapisywane w postaci dokumentów ZK na wcześniej wybranym magazynie. Ten krok gwarantuje klarowność oraz łatwość w śledzeniu historii zamówień, co stanowi nieocenione wsparcie w procesie magazynowania.
 • Oprogramowanie umożliwia dokładne określenie osoby wystawiającej zamówienie oraz przypisanie odpowiedniej kategorii dokumentu. Ta funkcjonalność pozwala na spersonalizowanie procesu zarządzania zamówieniami zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy.
 • Elastyczność systemu objawia się w możliwości definiowania, czy konkretne zamówienie ma rezerwować stan magazynowy. Ta funkcja daje pełną kontrolę nad dostępnymi zasobami, niezależnie od ustawień Subiekta.
 • Wsparcie dla usług z kartoteki towarów i usług, skorelowane z kosztami dostawy i pobrania w sklepie, umożliwia precyzyjne zarządzanie finansami i świadczeniem dodatkowych usług zgodnie z preferencjami klientów.
 • Pełna obsługa danych płatnika i adresu dostawy stanowi integralną część procesu importu zamówień, dbając o kompleksową dokumentację i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

Import danych klienta:

 • Mechanizm automatycznego dodawania i aktualizacji danych klientów ze sklepu w Subiekcie GT stanowi fundament pełnej integracji, kładącej nacisk na efektywność i spójność informacji.
 • W ramach tego procesu, oprogramowanie nie tylko importuje dane klientów, ale również stale je aktualizuje, co gwarantuje bieżącą spójność informacji i eliminuje ryzyko występowania przestarzałych danych.
 • System umożliwia precyzyjne zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie. Wszystkie zamówienia są starannie przypisywane do jednej kartoteki, co sprzyja transparentności i ułatwia analizę historii zakupów.
 • Dzięki funkcji rozróżniania typu kontrahenta, system może automatycznie identyfikować, czy klientem jest osoba fizyczna czy firma. Ta inteligentna kategoryzacja przyspiesza procesy i dostosowuje działania do specyfiki danej grupy klientów.
 • Możliwość definiowania grupy kontrahentów, do jakiej zostaną przypisani klienci, nadaje elastyczność w zarządzaniu danymi. Ten aspekt jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba zróżnicowanego podejścia do różnych grup docelowych.

 Podsumowując, integracja Prestashop z Subiekt GT wymaga starannego uwzględnienia skomplikowanych detali architektonicznych, klarownych strategii oraz elastycznego pośrednika, takiego jak Connector. Dzięki przemyślanemu podejściu, przedsiębiorstwa mogą podnosić swoje procesy e-commerce oraz zarządzania magazynem na nowe poziomy.